Adw. Anna Klimczuk
Adwokat Anna Klimczuk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009-2012 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego, obejmującego w szczególności prawo spadkowe, rodzinne, rzeczowe oraz prawo zobowiązań.